Tips

  • Zoek een rustige omgeving/plaats waar je niet (makkelijk) gestoord kan worden
  • Probeer een vast moment op de dag te nemen (bv 's morgens vroeg)
  • Bid om de leiding door de Heilige Geest of Hij je ogen en hart wil openen voor het Woord
  • Lees rustig en aandachtig het aangegeven gedeelte door
  • Denk na over datgene wat je aanspreekt
  • Dank God voor wat je hebt gelezen en vraag Hem of Hij je leven in overeenstemming wil brengen met Zijn Woord
  • Probeer iets van wat je hebt gelezen in de praktijk te brengen